Praktisk
& formelt

Alt det formelle

 • Vedtægter

 • Årsplan

 • Indholdsplan

 • Inklusion

 • Tilfredshedsundersøgelse

 • Økonomi

  Betaling for skoleåret 2022/2023 er fastsat til 2725 kr. pr. uge i 42 uger. For at nedbringe udgiften til skoleopholdet søges statsstøtte. Ansøgningsskemaer til elevstøtte fremsendes til de optagne elever i foråret før skoleåret begynder i august.

  Samtlige elever får statsstøtte, så egenbetalingen udgør mellem 58.548 kr. og 87.528 kr., da støtten er afhængig af husstandens indkomst.

  En mere præcis udregning kan foretages på www.efterskolerne.dk

  Skolepenge dækker undervisning, udlandstur, fælles undervisningsmateriale samt kost og logi. Skolepengene falder månedsvis i 12 lige store rater og betales forud, senest den 15. i hver måned.

  I forbindelse med optagelse betales et indmeldelsesgebyr på 1000 kr. Det koster ikke noget at stå på venteliste.

  Lidt over et år før skolestart betales et optagelsesgebyr på 3000 kr. Optagelsesgebyret dækker gymnastiktøj, sangbog, sportsoverdel, linjefagstøj og administration.

  Ønskes eleven fritaget, fx i forbindelse med ferie eller træningsophold, af flere dages varighed, skal eleven i følge loven udmeldes af skolen i den pågældende periode, og der betales 4.149,- kr. pr. uge (skolepenge 2.725,- kr. + mistet taxametertilskud 1.424,- kr.). Beløbene er udregnet på baggrund af regler om modtagelse af statsstøtte.

  Hvis en elev afbryder opholdet opkræves fire ugers skolepenge uden statsstøtte. Dette gælder dog ikke, hvis eleven bortvises.

 • Uddannelses- og karakterstatistik

 • Fødevarerstyrelsens Smiley-ordning

 • Kost

  Vi spiser seks måltider hver dag; de tre hovedmåltider og tre mellemmåltider. Vi vægter sund, varieret og veltillavet kost.

  Vi har fået Team Danmarks ernæringseksperter til at gennemgå vores kosttilbud, så det er optimeret til unge mennesker, der dyrker meget idræt.

  Vi er begyndt at annoncere ugens menu på vores intranet og infoskærme, hvorfor ugens menu ikke længere findes på denne side.

  Der er oftest salatbar, brød og lignende til dagens varme måltid og til ta’ selv bord.

  Der serveres frugt hver dag.

 • Trivelsmålinger

 • Værdigrundlæg

  Bernstorffsminde Efterskoles værdier er:
  · Udvikling
  · Fællesskab
  · Vilje
  · Kommunikation

  Vi ønsker at fremme personlig udvikling, hvor den enkelte skaber og indgår i fællesskaber med plads til forskelligheder. Vi vil med tillid, nærvær og humor understøtte forståelsen af bæredygtig kommunikation.

  Vi underbygger og styrker processer, hvor vi reflekterer, spiller med og mod, tør ændre retning om nødvendigt, og på den måde udfordres i et identitetsskabende og autentisk miljø.

  Uddybning (fra vores indholdsplan):
  Bernstorffsminde Efterskoles formål er inden for rammerne af Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt dertil hørende bekendtgørelse og cirkulærer, at drive en efterskole på det Grundtvig-Koldske idegrundlag.

  Skolens opgave er gennem undervisning og samvær at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber og færdigheder, der tager sigte på den enkel-tes hele menneskelige udvikling. Eleverne skal gøres fortrolige med dansk kultur, samt bibringes forståelse for, at den er en ligeværdig del af en forpligtende sammenhæng med andre kulturer, hvor såvel det samfund, vi er en del af, som den enkelte har et medansvar for andres udvikling og trivsel.

  Værdiggrundlag for Bernstorffsminde Efterskole
  Med baggrund i skolens formål arbejdes der i skolens hverdag ud fra følgende værdigrundlag:

  Skolens undervisning og samvær bygger på åndsfrihed og åbenhed over for forskellige kulturer.
  Det forpligter skolen til:
  Valg af undervisningsmaterialer, der belyser forskellige livsopfattelser.
  Åbenhed over for elevernes synspunkter og holdninger.

  Eleverne skal udrustes til at møde omverdenen med kritisk sans og etisk forståelse.
  Det forpligter skolen til:
  At vælge undervisningsmaterialer og -former, der stiller krav om stillingtagen.
  At undervise i emner, der kræver etisk stillingtagen.
  At man i dagligdagenl over for eleverne tager stilling til begreber som rigtigt og forkert.

  Rammerne om skolens hverdag er et fællesskab, byggende på ligeværd og personlig integritet.
  Det forpligter skolen til:
  At vælge fagområder og undervisningssformer, der fremmer forståelse for, hvad fællesskab er.
  At stille krav til den enkelte om deltagelse i det fælles.
  At udvise respekt for hver enkelts personlige integritet.
  At arbejde på, atl der udvises respekt for andres meninger og adfærd i forhold til fællesskabet.
  At arbejde på at øge den enkeltes selvværd.

  Skolen ønsker at fremme begreberne ansvarlighed og ansvarsfølelse.
  Det forpligter skolen til:
  At stille krav til den enkelte om at være opmærksom på, at egne valg har konsekvenser, og at det er nødvendigt at fastholde valget, til man kender konsekvenserne af det.
  At stille krav om deltagelse.
  At stille krav om åbenhed over for de aktiviteter, der tilrettelægges.

  Skolen lægger vægt på begreberne faglighed og seriøsitet.
  Det forpligter skolen til:
  At yde en faglig forsvarlig undervisning på alle områder.
  At vejlede eleverne til en forståelse af egne stærke og svage sider.
  At stille krav til eleverne om at de nyttiggør egne ressourcer.

Alt det praktiske

 • Om Berns

  Vi optager hvert år 229 elever fordelt på tre 9. klasser og otte 10. klasser. Vi optager cirka lige mange piger og drenge. Skolen er inddelt geografisk i kontinenter med lande som bosteder. Vi har fortrinsvis 2-mands værelser.

 • Optagelse

  Ønsker du at starte på Bernstorffsminde Efterskole, er den første forudsætning, at du søger om optagelse. Det gøres her. Når du har foretaget din indmeldelse, vil du blive oplyst, om du er optaget eller har fået plads på venteliste.
  Sammen med bekræftelsen opkræves et indmeldelsesgebyr på 1000 kr., såfremt der er plads til eleven. Eleven er først optaget, når pengene er modtaget af skolen. Hvis du tilmelder dig 9. klasse og efterfølgende også ønsker at gå i 10. klasse, holder vi normalt en plads åben.

 • Vilkår for ventelister

  Optagelse på venteliste er ikke nogen garanti for, at eleven får en plads. Optagelse sker efter rækkefølgen på ventelisten. Pladsen på venteliste er gratis.

 • Kontonumre

  Kontonummer til elevbanken: 0905 – 3588415465
  Skolens kontonummer: 0905 – 3588414094

 • Efterskolebusser

  På trods af vores placering på landet, har vi gode forbindelser i alle retninger.

  Skal du med offentlig transport har du følgende muligheder med Fynbus:
  Rute 920 – Kerteminde – Nyborg – Ringe – Faaborg

  Hvis du skal til Bøjden, skal du i Faaborg skifte til:
  Rute 860U Bøjden Færgehavn. Se køreplanerne på www.fynbus.dk

  Hvis du kommer fra Odense, kan du køre med Svendborgbanen (toget) til Ringe eller Kværndrup og derfra komme med ovenstående bus til Bernstorffsminde.

  Efterskolebusser – service til skolens elever:
  Hver fredag og søndag kører der busser direkte til/fra Berns.

  Bustiderne fremgår af app’en, når der vælges tur. Busserne kører fra Berns fredag ca. kl. 16 og retur søndag aften med ankomst ca. kl. 21.

  Kørslen foregår i samarbejde med Vikingbus. Al henvendelse vedr. kørslen, glemt bagage m.v. rettes til Vikingbus på tlf.: 62 24 20 48.

  Eleverne skal i app’en selv tilmelde sig busserne. Det er ikke muligt at køre med busserne uden at have tilmeldt sig. Udebliver eleven uden afbud opkræves et gebyr.

  Hvor vi tidligere har haft tilbudt ture til Svendborg, Odense og Bøjden, har eleverne nu mulighed for endnu flere stoppesteder i Jylland og på Sjælland. I kan finde en samlet oversigt over stoppestederne herunder.

  Stoppesteder til/fra Bernstorffsminde

  Jylland
  OK Tanken Taulov, Europavej 6, 7000 Fredericia
  Vejle, Borgvold, 7100 Vejle
  Horsens, Burger King, Vrødingvej 1C, 8700 Horsens
  Skanderborg Banegård, 8660 Skanderborg
  Aarhus Musikhus, Valdemarsgade, 8000 Aahus C
  Vejen v/Uno-X, Vestermarksvej 2, 6600 Vejen
  Esbjerg, P-pladsen Stormgade ved Bilka, 6715 Esbjerg N
  Varde, P-plads, Borgpladsen, 6800 Varde
  Tarm v/F24 Tanken, Åboulevarden 61, 6880 Tarm
  Vikingbus Skjern, Marupvej 68, 6900 Skjern
  Vikingbus Kolding, Staalvej 1A, 6000 Kolding
  Haderslev Busstation, Nørregade 52, 6100 Haderslev
  Rødekro, McDonalds, Kometvej 2, 6230 Aabenraa
  Padborg Station, Jernbanegade 12, 6330 Padborg

  Fyn
  Svendborg v/Ærøfærgen Pendlerplads
  Odense SØ, Ørbækvej, 5220 Odense SØ
  Nyborg, Circle K, Storebæltsvej, 5800 Nyborg
  Odense Banegård, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C
  Bøjden Færgehavn, Bøjdenlandevej 49, 5600 Faaborg

  Sjælland
  Køge Nord Station, Nordstjernen 3, Busholdepladsen, 4600 Køge
  Københavns Hovedbanegård, Ingerslevgade
  Slagelse, Stop 39, Trafikcenter Allé 2, 4200 Slagelse
  Sorø Hallen, Ringstedvej 20, 4180 Sorø
  Ringsted Station, Jernbanevej 1, 4100 Ringsted
  Roskilde Station, P-pladsen, Ny Østergade 1, 4000 Roskilde
  OK Tanken, Jyllingevej 336, 2610 Rødovre
  Gentofte, Jærgersborgvej 77, 2820 Gentofte
  Q8 Hørsholm, Frederiksborgvej 25, 2970 Hørsholm Det er kun enkelte ture, hvor eleverne kan køre direkte til deres endelige stoppested. Når dette ikke er tilfældet, køres de til nogle knudepunkter, hvor der er omstigning til andre busser.

  Busserne kører i almindelige weekender og omkring helligdage nøjagtigt som hidtil.

  Hvis skolen har anderledes skema, eksempelvis en forlænget weekend, kører der fortsat busser, men antallet af stoppesteder vil være reduceret, dog ikke til færre steder end vi har i dag.

  Eleverne selv skal bestille plads og købe billet via en applikation på deres mobiler.

  Bestil plads og køb billet:
  Eleverne skal selv bestille plads og købe billet via app’en, som findes til både Apple og Android – søg efter “Efterskolebussen”.
  Det er vigtigt, at det er eleven der har app’en, da billetten vises derpå og skal fremvises til chaufføren ved påstigning. Man kan betale med MobilePay, men man kan også indsætte penge på app’en, således man kan trække på denne konto.

  For at sikre en plads i bussen, skal man bestille inden tidsfristerne. Efter tidsfristen kan man sandsynligvis komme med bussen, men det kræver at der stadig er plads.

  Fredagsbilletten skal bestilles inden onsdag kl. 10.00
  Søndagsbilletten skal bestilles inden fredag kl. 18.00
  Hvis man bliver forhindret til en afgang, skal man afbestille sin billet på App´en.

  Efterskolebussens FAQ (Vikingbus)

  Bagage: Alle billetter inkluderer en kuffert/taske + en håndbagage.
  Weekendassistance: Efterskolebussen kan ved hastespørgsmål kontaktes via Vikingbus’ Facebook-side.
  Billetpriser: Alle priser er for enkeltbilletter.
  Plads: Hvis man ikke har nået at booke indenfor tidsfristen, er det stadig muligt. Vikingbus kan dog ikke garantere for, at der er plads, og der vil ikke være mulighed for at få assistance til bestilling udenfor åbningstiderne ved Vikingsbus.
  Vagttelefon: Vagttelefon ved Vikingbus skal udelukkende kontaktes såfremt bussen ikke er mødt frem.
  Glemte sager: Alle henvendelser vedr. glemte sager skal ske via Vikingbus’ hjemmeside – find linket i app’en under Information.
  Afbestilling: Afbestilling af billetter skal ske via app’en. I kan finde annulleringsbestemmelserne samme sted under Information.
  Ændring af billet: Hvis man får booket forkert eller ønsker at skifte destination, skal Vikingbus kontakters indenfor kontorets åbningstid, så kan de rette billetten. Hvis man annullerer, vil der trækkes gebyr i henhold til bestemmelserne. Billetter kan ikke ændres på dagen.
  Skift af opsamlingssted: Man kan ikke stige på et andet sted end det bestilte. Billetter kan ikke ændres på dagen.
  Opsamling- og aflæsningssteder: Alle stoppesteder og adresser fremgår af vedlagte liste samt i vores app. På særlige afgange er køreplanen dog begrænset. Tilgængelige stop vil fremgå i app’en.

VORES

hverdag

Berns’ historie
Genveje
Følg os
Kontakt os
Berns’ historie

Provinsens første seminarium “Bernstorffsminde” blev bygget på stedet i 1795 og virkede til 1827. 100 år senere oprettedes en friskole i en af de gamle bygninger og i 1960 tillige en efterskole.

Kontakt os

Bernstorffsminde 4
5600 Faaborg
Tlf.: 62 65 12 29
info@berns.dk

2023 | BERNSTORFFSMINDE EFTERSKOLE | Cookie- og privatlivspolitik