logo

Uddannelsesvejledning

Kontakten mellem skolen, hjemmet og den enkelte elev varetages primært af elevens kontaktlærer, men du får også din egen uddannelsesvejleder.

I løbet af efteråret vil du blive præsenteret for diverse ungdomsuddannelser og muligheder efter Bernstorffsminde.

Alle elever i 10. klasse deltager i efteråret i obligatorisk brobygning af en uges varighed i uge 45. Brobygningen foregår i skolens lokalområde og koordineres i samarbejde med UU-center Sydfyn.

Ifølge lovgivningen skal alle elever vurderes på uddannelsesparathed. Denne vurdering foretages i tæt samarbejde mellem elevens faglærere og uddannelsesvejleder.

Uddannelsesvejlederne på Bernstorffsminde Efterskole:
Hanne Thode
Kirsten Pram Mortensen
Anne Thrysøe
Helle Graff

Vejledernes fordeling af klasser i skoleåret 1617:

  • Hanne Thode: 9c og 10e
    Kirsten Pram: 9d og 10b
    Anne Thrysøe: 9a, 10a, 10d og 10g
    Helle Graff: 9b, 10c og 10f

Vejledernes oplæg fra forældreaftenen i september:

dias01 dias02 dias03 dias04 dias05 dias06 dias07 dias08 dias09 dias10 dias11 dias12 dias13

Bernstorffsminde 4
5600 Faaborg
Telefon: 62651229
E-mail: info@berns.dk