Uddannelses-
vejledning

Uddannelsesvejledning

Kontakten mellem skolen, hjemmet og den enkelte elev varetages primært af elevens kontaktlærer, men på Berns du får også din egen uddannelsesvejleder.

I løbet af efteråret vil du blive præsenteret for diverse ungdomsuddannelser og muligheder efter Bernstorffsminde.

Alle elever i 10. klasse deltager i efteråret i obligatorisk brobygning af en uges varighed i uge 45 eller 46. Brobygningen foregår i skolens lokalområde og koordineres i samarbejde med UU-center Sydfyn.

Ifølge lovgivningen skal alle elever vurderes på uddannelsesparathed. Denne vurdering foretages i tæt samarbejde mellem elevens faglærere og uddannelsesvejleder.

Uddannelsesvejlederne på Bernstorffsminde Efterskole:

 • Hanne Thode

 • Kirsten Pram

 • Anne Thrysøe

 • Jakob Husted

Alle vores vejledere er lærere på skolen, har gennemført vejlederuddannelsen og efteruddannes løbende. Vi prioriterer uddannelsesvejledningen meget højt, og derfor har vi blandt andet vores egne uddannelsesvejledere, som kender eleverne godt.

Skal du være en del af
Bernstorffsminde Efterskole?

Vores strategi for uddannelsesvejledning er:

Proces: Afklaring – Vurdering – Endelig afklaring – Ansøgning

 • Vi ønsker at klæde vores elever bedst muligt på og vejlede dem til det rette valg af ungdomsuddannelse

 • Alle elever har tilknyttet en af skolens uddannelsesvejledere

 • Vejledninger tager udgangspunkt i elevens uddannelsesplan

 • Uddannelsesvejlederne holder et oplæg for elever og forældre på første forældreaften i september, hvor de synliggører processen frem til afslutning af den koordinerede tilmelding til ungdomsuddannelserne

 • I perioden oktober til december holder vejlederne et oplæg klassevis

 • Hertil organiserer vejlederne gruppesamtaler

 • Eleverne i 10. klasse laver den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO), som har sammenhæng med elevens uddannelsesplan

 • I perioden november til februar tilbydes individuelle samtaler mellem elev og dennes vejleder

 • I første halvdel af skoleåret afholder vi en uddannelsesaften, hvor undervisere og tidligere elever fortæller om de forskellige uddannelsesmuligheder

 • Elevens vejleder står til rådighed for eleven og dennes forældre under hele opholdet på Bernstorffsminde Efterskole

 • Fortryder en elev sit valg, hjælper vi eleven og forældrene med at finde et nyt uddannelsessted/alternativ

 • Vi samarbejder med flere af de fynske ungdomsuddannelser. Eksempelvis tager vores boglige undervisere på fagbesøg/inspiration på nogle af de fynske gymnasier

 • Skolens viceforstander vejleder og hjælper de elever, der ønsker at søge Team Danmark ordningen eller en eliteidrætsordning

VORES

hverdag

Berns’ historie
Genveje
Følg os
Kontakt os
Berns’ historie

Provinsens første seminarium “Bernstorffsminde” blev bygget på stedet i 1795 og virkede til 1827. 100 år senere oprettedes en friskole i en af de gamle bygninger og i 1960 tillige en efterskole. I dag er Berns kun en efterskole. Vi optager 235 elever fordelt på tre 9. klasser og otte 10. klasser

Kontakt os

Bernstorffsminde 4
5600 Faaborg
Tlf.: 62 65 12 29
info@berns.dk

2023 | BERNSTORFFSMINDE EFTERSKOLE | Cookie- og privatlivspolitik