Prøver

Orientering om prøver

Vi afholder afgangsprøver i alle prøvefag for alle 9. og 10. klasser. Vi forventer, at eleverne går til prøve på deres klassetrin i alle prøvefag.

Orientering om tidspunkter og proceduremæssige forhold i forbindelse med terminsprøver samt mundtlige og skiftlige prøver gives til eleverne senest i ugen før afholdelse. Vi afholder skriftlige terminsprøver i januar eller december.

Til terminsprøverne afleverer eleverne deres besvarelser elektronisk.

Prøveplan for de skriftlige prøver 2022

Vi anvender IT i alle boglige og en del praktiske og idrætslige fag. Vi forventer, at alle elever medbringer en bærbar computer eller tablet til brug i undervisningen. Al personalet har ligeledes en bærbar computer stillet til rådighed af skolen.

Vi har endvidere hurtigt og velfungerede trådløst internet overalt på skolen samt et moderne og velfungerede intranet.

Brug af computere, printere og
headset til de skriftlige prøver

Såfremt elever ønsker at bruge computer til de skriftlige prøver, skal de selv medbringe denne samt en printer og et headset. Det er muligt for en elev i 9. klasse at dele computer og/eller printer med en elev i 10. klasse, som går til FP10.

Skolen sørger for, at eleverne har adgang til elektroniske ordbøger til alle de prøver, hvor det er tilladt at bruge ordbog. Skolen sørger desuden for papir.

Mundtlige prøver

Den mundtlige prøveperiode starter i slutningen af maj eller starten af juni. Eleverne har ikke læseferie, men skal deltage i planlagte undervisningsaktiviteter. Eleverne har god tid til prøveforberedelsen.

Generelt om prøver

Til alle de skriftlige prøver skal møde senest 15 minutter før prøvens begyndelse. Til skriftlige prøver åbnes lokalet senest 20 minutter før prøvens start.

Medbring altid skriveredskaber til skriftlige prøver – dels for at kunne skrive under, men også hvis computeren skulle gå ned.

I tilfælde af sygdom til en eller flere prøver, kan eleven komme til sygeprøve/-r i december/januar det følgende skoleår. Ved sygdom skal eleven på forlangende kunne forevise en lægeerklæring.

I tilfælde af udeblivelse eller overtrædelse af gældende regler træffer skolens forstander afgørelse om konsekvensen heraf.

Spørgsmål vedrørende prøver rettes til skolens viceforstander, René Thomsen.

Skal du være en del af
Bernstorffsminde Efterskole?

VORES

hverdag

Berns’ historie
Genveje
Følg os
Kontakt os
Berns’ historie

Provinsens første seminarium “Bernstorffsminde” blev bygget på stedet i 1795 og virkede til 1827. 100 år senere oprettedes en friskole i en af de gamle bygninger og i 1960 tillige en efterskole. I dag er Berns kun en efterskole. Vi optager 235 elever fordelt på tre 9. klasser og otte 10. klasser

Kontakt os

Bernstorffsminde 4
5600 Faaborg
Tlf.: 62 65 12 29
info@berns.dk

2023 | BERNSTORFFSMINDE EFTERSKOLE | Cookie- og privatlivspolitik