logo

Prøver

ORIENTERING OM PRØVER

Vi afholder afgangseksamener i alle prøvefag for alle 9. og 10. klasser. Vi forventer, at eleverne går til eksamen på deres klassetrin i alle prøvefag.

Orientering om tidspunkter og proceduremæssige forhold i forbindelse med terminsprøver samt mundtlige og skiftlige prøver 2019-2020 gives til eleverne senest i ugen før afholdelse.

Vi afholder skriftlige terminsprøver i december. Til terminsprøverne giver vi ikke ekstra tid til elever med ret hertil.

 

Prøveplan for de skriftlige eksamener 2020:

Prøveplan maj 2020

Brug af computere, printere og headset til de skriftlige prøver:

Såfremt elever ønsker at bruge computer til de skriftlige prøver, skal de selv medbringe denne samt en printer og et headset. Det er muligt for en elev i 9. klasse at dele computer og/eller printer med en elev i 10. klasse, som går til FP10.Til terminsprøverne er det ikke muligt at dele printere, da 9. og 10. klasse er til prøve samtidig i forskellige lokaler.

Skolen sørger for, at eleverne har adgang til ordbogen.com til alle de prøver, hvor det er tilladt at bruge ordbog. Skolen sørger desuden for papir.

 

Generelt om prøver

Til alle de skriftlige prøver skal eleven sidde på sin plads senest 15 minutter før prøvens begyndelse. Prøvelokalet åbnes senest 20 minutter før prøvens start.

Medbring altid skriveredskaber. Hvis elevens computer går ned, skal eleven kunne fortsætte med at skrive i hånden.

I tilfælde af sygdom til en eller flere prøver, kan eleven komme til sygeprøve/-r i december 2020/januar 2021. Ved sygdom skal eleven på forlangende kunne forevise en lægeerklæring.

I tilfælde af udeblivelse eller overtrædelse af gældende regler træffer skolens forstander afgørelse om konsekvensen heraf.

Orientering om alle retningslinjer og procedurer gives til eleverne op til terminsprøverne samt i ugen før de skriftlige prøver 2020.
Spørgsmål vedrørende prøver rettes til skolens viceforstander, René Thomsen

 

Bernstorffsminde 4
5600 Faaborg
Telefon: 62651229
E-mail: info@berns.dk