logo

Prøver

ORIENTERING OM PRØVER

Vi afholder afgangsprøver i alle prøvefag for alle 9. og 10. klasser. Vi forventer, at eleverne går til prøve på deres klassetrin i alle prøvefag.

Orientering om tidspunkter og proceduremæssige forhold i forbindelse med terminsprøver samt mundtlige og skiftlige prøver gives til eleverne senest i ugen før afholdelse.

Vi afholder skriftlige terminsprøver i januar eller december. Til terminsprøverne afleverer eleverne deres besvarelser elektronisk.

 

Prøveplan for de skriftlige prøver 2022:

Brug af computere, printere og headset til de skriftlige prøver:

Såfremt elever ønsker at bruge computer til de skriftlige prøver, skal de selv medbringe denne samt en printer og et headset. Det er muligt for en elev i 9. klasse at dele computer og/eller printer med en elev i 10. klasse, som går til FP10.

Skolen sørger for, at eleverne har adgang til elektroniske ordbøger til alle de prøver, hvor det er tilladt at bruge ordbog. Skolen sørger desuden for papir.

Mundtlige prøver
Den mundtlige prøveperiode starter i slutningen af maj eller starten af juni. Eleverne har ikke læseferie, men skal deltage i planlagte undervisningsaktiviteter. Eleverne har god tid til prøveforberedelsen.

Generelt om prøver

Til alle de skriftlige prøver skal møde senest 15 minutter før prøvens begyndelse. Til skriftlige prøver åbnes lokalet senest 20 minutter før prøvens start.

Medbring altid skriveredskaber til skriftlige prøver  – dels for at kunne skrive under, men også hvis computeren skulle gå ned.

I tilfælde af sygdom til en eller flere prøver, kan eleven komme til sygeprøve/-r i december/januar det følgende skoleår. Ved sygdom skal eleven på forlangende kunne forevise en lægeerklæring.

I tilfælde af udeblivelse eller overtrædelse af gældende regler træffer skolens forstander afgørelse om konsekvensen heraf.

Spørgsmål vedrørende prøver rettes til skolens viceforstander, René Thomsen.

Bernstorffsminde 4
5600 Faaborg
Telefon: 62651229
E-mail: info@berns.dk