logo

Undervisning

UNDERVISNING

Beskrivelse af boglige fag
Vi tilbyder følgende boglige fag i 9. klasse: Dansk, engelsk, matematik, tysk el. fransk (du kan vælge tysk el. fransk), fysik, samfundsfag, historie, kristendom, biologi og geografi.
I 10. klasse tilbyder vi dansk, engelsk, matematik, fysik og tysk el. fransk (du kan vælge enten tysk el. fransk)
Forudsætningen for senere at kunne tilmelde sig en gymnasial uddannelse er FSA i både dansk, matematik, engelsk, tysk/fransk og fysik/kemi.

Brugen af IT i undervisningen
Vi anvender IT i alle boglige og en del praktiske og idrætslige fag. Vi forventer, at alle elever medbringer en bærbar computer til brug i undervisningen.
Alt personalet har ligeledes en bærbar computer stillet til rådighed af skolen.
Vi anvender Smartboards i meget af den boglige undervisning. Vi har endvidere hurtigt og velfungerede trådløst internet overalt på skolen, samt et moderne og velfungerede intranet.

Andre obligatoriske fag
Gymnastik, folkedans, fortælling og sang hører også til de obligatoriske fag.
Alle elever har gymnastik tre gange om ugen og folkedans en gang om ugen.
Der er kun meget sjældent to elever, der har samme skema, da sammensætningen afhænger af elevens linjefag, valgfag og klasser.

Bernstorffsminde 4
5600 Faaborg
Telefon: 62651229
E-mail: info@berns.dk