logo

Værdigrundlag

BLIV DUS MED BERNSTORFFMINDES VÆRDIER?

Bernstorffsminde Efterskoles værdier er:

Udvikling
Fællesskab
Vilje
Kommunikation

Vi ønsker at fremme personlig udvikling, hvor den enkelte skaber og indgår i fællesskaber med plads til forskelligheder. Vi vil med tillid, nærvær og humor understøtte forståelsen af bæredygtig kommunikation.

Vi underbygger og styrker processer, hvor vi reflekterer, spiller med og mod, tør ændre retning om nødvendigt, og på den måde udfordres i et identitetsskabende og autentisk miljø.

Uddybning (fra vores indholdsplan):

Bernstorffsminde Efterskoles formål er inden for rammerne af Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt dertil hørende bekendtgørelse og cirkulærer, at drive en efterskole på det Grundtvig-Koldske idegrundlag.

Skolens opgave er gennem undervisning og samvær at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber og færdigheder, der tager sigte på den enkel-tes hele menneskelige udvikling. Eleverne skal gøres fortrolige med dansk kultur, samt bibringes forståelse for, at den er en ligeværdig del af en forpligtende sammenhæng med andre kulturer, hvor såvel det samfund, vi er en del af, som den enkelte har et medansvar for andres udvikling og trivsel.
Værdiggrundlag for Bernstorffsminde Efterskole
Med baggrund i skolens formål arbejdes der i skolens hverdag ud fra følgende værdigrundlag:

Skolens undervisning og samvær bygger på åndsfrihed og åbenhed over for forskellige kulturer.

Det forpligter skolen til:

Valg af undervisningsmaterialer, der belyser forskellige livsopfattelser.
Åbenhed over for elevernes synspunkter og holdninger.

Eleverne skal udrustes til at møde omverdenen med kritisk sans og etisk forståelse.

Det forpligter skolen til:

At vælge undervisningsmaterialer og -former, der stiller krav om stillingtagen.
At undervise i emner, der kræver etisk stillingtagen.
At man i dagligdagenl over for eleverne tager stilling til begreber som rigtigt og forkert.

Rammerne om skolens hverdag er et fællesskab, byggende på ligeværd og personlig integritet.

Det forpligter skolen til:

At vælge fagområder og undervisningssformer, der fremmer forståelse for, hvad fællesskab er.
At stille krav til den enkelte om deltagelse i det fælles.
At udvise respekt for hver enkelts personlige integritet.
At arbejde på, atl der udvises respekt for andres meninger og adfærd i forhold til fællesskabet.
At arbejde på at øge den enkeltes selvværd.

Skolen ønsker at fremme begreberne ansvarlighed og ansvarsfølelse.

Det forpligter skolen til:

At stille krav til den enkelte om at være opmærksom på, at egne valg har konsekvenser, og at det er nødvendigt at fastholde valget, til man kender konsekvenserne af det.
At stille krav om deltagelse.
Atl stille krav om åbenhed over for de aktiviteter, der tilrettelægges.

Skolen lægger vægt på begreberne faglighed og seriøsitet.

Det forpligter skolen til:

At yde en faglig forsvarlig undervisning på alle områder.
At vejlede eleverne til en forståelse af egne stærke og svage sider.
At stille krav til eleverne om at de nyttiggør egne ressourcer.

Bernstorffsminde 4
5600 Faaborg
Telefon: 62651229
E-mail: info@berns.dk