logo

Praktiske oplysninger

DIVERSE INFO

Hvis du mangler nogle oplysninger, som du ikke kan finde på siden, så prøv søgefunktionen i øverste højre hjørne. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os.

Overvejer du, om Bernstorffsminde Efterskole er noget for dig? Så kontakt os endelig. Vi har såkaldte besøgsdage med orientering og rundvisning.

Om Bernstorffsminde
Vi optager hvert år 229 elever fordelt på fire 9. klasser og syv 10. klasser. Vi optager lige mange piger og drenge.
Skolen er inddelt geografisk i kontinenter med lande som bosteder. Vi har fortrinsvis 2-mands værelser.

Optagelse
Ønsker du at starte på Bernstorffsminde Efterskole, er den første forudsætning, at du søger om optagelse. Det gøres her.
Når du har foretaget din indmeldelse, vil du blive oplyst, om du er optaget eller har fået plads på venteliste.

Sammen med bekræftelsen opkræves et indmeldelsesgebyr på 1000 kr., såfremt der er plads til eleven. Eleven er først optaget, når pengene er modtaget af skolen.

Hvis du tilmelder dig 9. klasse og efterfølgende også ønsker at gå i 10. klasse, holder vi normalt en plads åben.

Vilkår for ventelister
Optagelse på venteliste er ikke nogen garanti for, at eleven får en plads. Optagelse sker efter rækkefølgen på ventelisten. Pladsen på venteliste er gratis.

Hvad koster et efterskoleophold?

Betaling for skoleåret 2021/2022 er fastsat til 2695 kr. pr. uge i 42 uger. For at nedbringe udgiften til skoleopholdet søges statsstøtte. Ansøgningsskemaer til elevstøtte fremsendes til de optagne elever i foråret før skoleåret begynder i august.

Samtlige elever får statsstøtte, så egenbetalingen udgør mellem 58.254 kr. og 86.730 kr., da støtten er afhængig af husstandens indkomst.

En mere præcis udregning kan foretages på www.efterskolerne.dk

Skolepenge dækker undervisning, udenlandstur, fælles undervisningsmateriale samt kost og logi. Skolepengene falder månedsvis i 12 lige store rater og betales forud, senest den 15. i hver måned.

I forbindelse med optagelse betales et indmeldelsesgebyr på 1000 kr. Det koster ikke noget at stå på venteliste.

Lidt over et år før skolestart betales et optagelsesgebyr på 3000 kr. Optagelsesgebyret dækker gymnastiktøj, sangbog, sportsoverdel, linjefagstøj og administration.

Ønskes eleven fritaget, fx i forbindelse med ferie, af en hel uges varighed eller mere, skal eleven udmeldes af skolen i den pågældende periode, og der betales ca. 4193 kr. pr. uge (skolepenge 2695 kr.+taxametertilskud 1498 kr.). Beløbene er udregnet på baggrund af regler om modtagelse af statsstøtte.

Hvis en elev afbryder opholdet opkræves fire ugers skolepenge uden statsstøtte. Dette gælder dog ikke, hvis eleven bortvises.

Kontonumre
Kontonummer til elevbanken: 0905 – 3588415465
Skolens kontonummer: 0905 – 3588414094

Efterskolebusser
Vi har en ordning med et busselskab om buskørsel til vores elever. Busserne kører hver fredag og søndag. Der kører busser til/fra Bøjden og Odense.  Læs mere her 

 

Bernstorffsminde 4
5600 Faaborg
Telefon: 62651229
E-mail: info@berns.dk