logo

Om Bernstorffsminde

Bernstorffsminde Efterskole – en skole der fortjener din opmærksomhed

På Bernstorffsminde Efterskole har vi 229 elever – cirka lige mange piger og drenge. Vi har et højt aktivitetesniveau med undervisning hver dag fra 8.00 til 18.00 og tilbud om masser af aktiviteter i fritiden.

Vi har linjefag i Spring – Dans – Fodbold – Musik – Svømning. Læs om vores linjefag her

Alle elever har obligatorisk gymnastik, sang og folkedans.

Alle elever er med i de 20-25 gymnastikopvisninger, vi laver på et skoleår; hovedsageligt i foråret.

Bernstorffsminde Efterskole ligger midt i den Sydfynske natur tæt på skove og søer.

På Bernstorffsminde Efterskole giver vi eleverne en almen uddannelse og opdragelse med vægt på personlig udvikling og dannelse.

Skolen plejer ikke særinteresser, men hviler på et Grundtvig/Koldsk værdigrundlag, hvor der tilgodeses et ligeværdigt forhold mellem undervisning og samvær.

Vi tilbyder undervisning for 9. og 10. årgang, der forbereder eleverne til at komme videre i uddannelsessystemet. Vi har undervisning i såvel boglige som praktiske, musiske og idrætslige fag. Som elev skal du være indstillet på, at gymnastik er en væsentlig del af idrætsaktiviteterne.

Vi går ud fra, at du vil tage aktivt del i en hverdag, der er præget af godt kammeratskab, mange aktiviteter, glæde og ansvar over for alle i det store fællesskab.

Lidt historie om Bernstorffsminde

Provinsens første seminarium “Bernstorffsminde” blev bygget på stedet i 1795 og virkede til 1827. 100 år senere oprettedes en friskole i en af de gamle bygninger og i 1960 tillige en efterskole.

På grund af svigtende elevtilgang ophørte friskolens virke i 1966. Gennem årene er efterskolen blevet udbygget og fremstår i dag som en moderne efterskole.

Fokus på bæredygtighed

I 2021 satte vi fokus på større bæredygtighed. Vi laver løbende forbedringer i den henseende. Eksempelvis har vi fokus på mindre madspild, vi har automatisk lys og vandhaner de fleste steder, vi har udskiftet vores mest strømforbrugende lyskilder indendørs og udendørs til LED, og vi er begyndt med grundig affaldssortering. Vi opvarmer hele skolen med eget pillefyr.

Vores svømmehal fungerer næsten uden tilsætning af klor, og energiforbruget er grundet avancerede teknikker meget energieffektivt i forhold til traditionelle svømmehaller.

Bernstorffsminde 4
5600 Faaborg
Telefon: 62651229
E-mail: info@berns.dk