logo

Værd at vide

VÆRD AT VIDE, HVIS DU ØNSKER AT BLIVE ELEV PÅ BERNSTORFFSMINDE

Optagelse
Ønsker du at starte på Bernstorffsminde Efterskole, er den første forudsætning, at du søger om optagelse. Det gøres her.

Sammen med bekræftelsen opkræves et indmeldelsesgebyr på 500 kr., såfremt der er plads til eleven. Eleven er først optaget, når pengene er modtaget af skolen.

Vilkår for ventelister
Optagelse på venteliste er ikke nogen garanti for, at eleven får en plads. Optagelse sker efter rækkefølgen på ventelisten. Pladsen på venteliste er gratis.

Hvad koster et efterskoleophold?
Betaling for skoleåret 2018/2019 er fastsat til kr. 2375,00 pr. uge i 42 uger. For at nedbringe udgiften til skoleopholdet søges statsstøtte. Ansøgningsskemaer til elevstøtte fremsendes til de optagne elever i foråret før skoleåret begynder i august.

Samtlige elever får statsstøtte, så egenbetalingen udgør mellem ca. 45.000 og 80.000 kr., da støtten er afhængig af husstandens indkomst.

En mere præcis udregning kan foretages på Efterskoleforeningens hjemmeside

Skolepenge dækker undervisning, udenlandstur, fælles undervisningsmateriale samt kost og logi. Skolepengene falder månedsvis i 12 lige store rater og betales forud, senest den 15. i hver måned.

I forbindelse med optagelse betales et optagelsesgebyr på 500 kr. Det koster ikke noget at stå på venteliste.

Lidt over et år før skolestart betales et depositum på 2000 kr. Ved skoleårets afslutning udarbejdes en opgørelse og et eventuelt restbeløb af depositum tilbagebetales.

Ønskes eleven fritaget, fx i forbindelse med ferie, af en hel uges varighed eller mere, skal eleven udmeldes af skolen i den pågældende periode, og der betales 3688 kr. pr. uge (skolepenge 2190 kr.+taxametertilskud 1498 kr.). Beløbene er udregnet på baggrund af regler om modtagelse af statsstøtte.

Hvis en elev afbryder opholdet opkræves fire ugers skolepenge uden statsstøtte. Dette gælder dog ikke, hvis eleven bortvises.

Framelding/udeblivelse
Ved framelding eller udeblivelse opkræves 2000 kr. i frameldingsgebyr. Gebyret modregnes i det indbetalte depositum.

Afbryder eleven efterskoleopholdet i utide opkræves fire ugers ekstra betaling med det fulde beløb.

Ret til ændringer forbeholdes.

Bernstorffsminde 4
5600 Faaborg
Telefon: 62651229
E-mail: info@berns.dk