logo

Værd at vide

VÆRD AT VIDE, HVIS DU ØNSKER AT BLIVE ELEV PÅ BERNSTORFFSMINDE

Optagelse
Ønsker du at starte på Bernstorffsminde Efterskole, er den første forudsætning, at du søger om optagelse. Det gøres her.

Sammen med bekræftelsen opkræves et indmeldelsesgebyr på 500 kr., såfremt der er plads til eleven. Eleven er først optaget, når pengene er modtaget af skolen.

Vilkår for ventelister
Optagelse på venteliste er ikke nogen garanti for, at eleven får en plads. Optagelse sker efter rækkefølgen på ventelisten. Pladsen på venteliste er gratis.

Hvad koster et efterskoleophold?
Betalingen for skoleåret 2014-2015 er 2140 kr. pr. uge i 42 uger. For at nedbringe udgiften til skoleopholdet søges statsstøtte. Ansøgningsskemaer til elevstøtte fremsendes til de optagne elever i foråret før skoleåret begynder i august.
Samtlige elever får statsstøtte, så egenbetalingen udgør mellem kr. 40.600,- og kr. 65.000,-, da støtten er afhængig af forældrenes indkomst.

En mere præcis udregning kan foretages på Efterskoleforeningens hjemmeside

Skolepengene dækker undervisning, udenlandstur, fælles undervisningsmateriale, lån af gymnastiktøj samt kost og logi. Skolepengene falder til betaling månedsvis i 12 lige store rater og betales forud, senest den 15. i hver måned.

Depositum
I maj/juni året før skoleårets start bliver forældrene opkrævet et depositum på 2000 kr. Beløbet bliver i løbet af skoleåret anvendt til dækning af udgifter så som træningstøj og forskellige materialer. Ved skoleårets afslutning udarbejdes en opgørelse, og eventuelt restbeløb tilbagebetales, når eleven har afleveret det, der er stillet til rådighed.

Framelding/udeblivelse
Ved framelding eller udeblivelse opkræves 2000 kr. i frameldingsgebyr. Gebyret modregnes i det indbetalte depositum.

Afbryder eleven efterskoleopholdet i utide opkræves fire ugers ekstra betaling med det fulde beløb.

Ret til ændringer forbeholdes.

Bernstorffsminde 4
5600 Faaborg
Telefon: 62651229
E-mail: info@berns.dk