logo

Indholdsplan, love mv.

INDHOLDSPLAN, LOVE M.V.

Herunder finder du links til Undervisningsministeriets nøgletal om Bernstorffsminde Efterskole, vores indholdsplan for indeværende skoleår, vores kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen samt diverse evalueringer.

Persondatarapport for Bernstorffsminde Efterskole
Link til lov om åbenhed og gennemsigtighed

Karakterer
Vores karaktergennemsnit på Bernstorffsminde Efterskole har i de seneste 5 år været konstant opadgående, hvilket placerer os over såvel lands- som regionsgennemsnittet:
Se dokumentationen her
Link til karaktergennemsnit pr. fagdisciplin
Link til nøgletal – karakterer 9. klasse
Link til nøgletal – karakterer 10. klasse
Link til nøgletal – karakterfordeling 9. klasse
Link til nøgletal – karakterfordeling 10. klasse
Link til STIL’s uddannelsesstatistik for Bernstorffsminde Efterskole
Link til nøgletal for 10. kl. vedr. overgangsfrekvens til de videregående uddannelser
Link til nøgletal for 9. kl. vedr. overgangsfrekvens til de videregående uddannelser 

Fødevarestyrelsens smiley-ordning
Kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen/Smiley Værdigrundlag

Vedtægter
Vedtægter_godkendt_april2019 på_generalforsamlingen-9april 
Godkendt af Ministeriet 14. juni 2007, godkendt på generalforsamlingen den 9. april 2019 og offentliggjort på www.berns.dk den 10. april 2019.

Uddannelsesvejledning
Stategi for uddannelsesvejledning

Vores indholdsplan for skoleåret 2019-2020 findes i følgende dokumenter:
Inklusion
Hvad er en indholdsplan
Indholdsplan 1920 – Undervisning
Indholdsplan Berns Camps 2019

Vores indholdsplan for skoleåret 2018-2019 findes i følgende dokumenter:
Indholdsplan 1819 – Undervisning Indholdsplan Berns Camps 2018

Trivselsmålinger 2019
Skolerapport_trivselsmåling
Bilagsrapport_trivselsmåling

Trivselsmålinger 2018
Trivselsmåling 2018
Trivselsmåling BE forår 2018 skolerapport
Trivselsmåling BE forår 2018 bilagsrapport

Årsplan 1920
Årsplan1920

Elevsammensætning, klasser og prøver
Vi optager i alt 229 elever, cirka lige mange drenge og piger. Vi har tre 9. klasser og otte 10. klasser med mellem 18 og 23 elever pr. klasse. Vi sammensætter danskklasserne på tværs af elevernes valgte linjefag. Vi afholder såvel FP9 som FP10 og forventer, at alle elever går til prøve i de fag, de modtager undervisning. I 10. klasse er tysk og fysik tilbudsfag – i 9. klasse er fagene obligatoriske.

Tidligere undersøgelser:
Selvevaluering for 2019 er under udarbejdelse
Selvevaluering 2011
Selvevaluering 2015
Undervisningsevaluering

Trivselsmåling 2016
Trivselsmåling 2016
Trivselsrapport BE 1516
Bilag trivselsrapport BE 1516

Undervisningsmiljøvurdering 2015 (UMV2015)
Undervisningsmiljøvurdering 2015
Bilagsrapport UMV forår 2015
Kommentarrapport UMV forår 2015
Overbliksrapport UMV forår 2015

Bernstorffsminde 4
5600 Faaborg
Telefon: 62651229
E-mail: info@berns.dk