logo

Indholdsplan, love mv.

INDHOLDSPLAN, LOVE M.V.

Herunder finder du links til Undervisningsministeriets nøgletal om Bernstorffsminde Efterskole, vores indholdsplan for indeværende skoleår, vores kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen samt diverse evalueringer.

Persondatarapport for Bernstorffsminde Efterskole

Link til lov om åbenhed og gennemsigtighed

Karakterer:
Vores karaktergennemsnit på Bernstorffsminde Efterskole har i de seneste 5 år været konstant opadgående, hvilket placerer os over såvel lands- som regionsgennemsnittet: Se dokumentationen her

Link til karaktergennemsnit pr. fagdisciplin

Link til nøgletal – karakterer 9. klasse

Link til nøgletal – karakterer 10. klasse

Link til nøgletal – karakterfordeling 9. klasse

Link til nøgletal – karakterfordeling 10. klasse

Link til STIL’s uddannelsesstatistik for Bernstorffsminde Efterskole

Link til nøgletal for 10. kl. vedr. overgangsfrekvens til de videregående uddannelser

Link til nøgletal for 9. kl. vedr. overgangsfrekvens til de videregående uddannelser 

Kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen/Smiley

Værdigrundlag

Vedtægter_2018

Stategi for uddannelsesvejledning

Vores indholdsplan for skoleåret 2018-2019 findes i følgende dokumenter:

Indholdsplan 1819 – Undervisning

Indholdsplan Berns Camps 2018

Trivselsmålinger 2018:

Trivselsmåling 2018

Trivselsmåling BE forår 2018 skolerapport

Trivselsmåling BE forår 2018 bilagsrapport

Årsplan 2018-2019

Årsplan 1819

Inklusion

Hvad er en indholdsplan

Elevsammensætning, klasser og prøver
Vi optager i alt 229 elever, cirka lige mange drenge og piger. Vi har tre 9. klasser og otte 10. klasser med mellem 18 og 23 elever pr. klasse. Vi sammensætter danskklasserne på tværs af elevernes valgte linjefag. Vi afholder såvel FP9 som FP10 og forventer, at alle elever går til prøve i de fag, de modtager undervisning. I 10. klasse er tysk og fysik tilbudsfag – i 9. klasse er fagene obligatoriske.

 

Tidligere undersøgelser:

Selvevaluering 2011

Selvevaluering 2015

Undervisningsevaluering

Trivselsmåling 2016:

Trivselsmåling 2016

Trivselsrapport BE 1516

Bilag trivselsrapport BE 1516

Undervisningsmiljøvurdering 2015 (UMV2015):

Undervisningsmiljøvurdering 2015

Bilagsrapport UMV forår 2015

Kommentarrapport UMV forår 2015

Overbliksrapport UMV forår 2015

Bernstorffsminde 4
5600 Faaborg
Telefon: 62651229
E-mail: info@berns.dk