logo

Indholdsplan, love mv.

INDHOLDSPLAN, LOVE M.V.

Herunder finder du links til Undervisningsministeriets nøgletal om Bernstorffsminde Efterskole, vores indholdsplan for indeværende skoleår, vores kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen samt diverse evalueringer.

Persondatarapport for Bernstorffsminde Efterskole
Link til lov om åbenhed og gennemsigtighed

Karakterer og uddannelsesstatistik
Vores karaktergennemsnit på Bernstorffsminde Efterskole har i de seneste 5 år været konstant opadgående, hvilket placerer os over såvel lands- som regionsgennemsnittet:
Se dokumentationen her
Link til karaktergennemsnit pr. fagdisciplin
Link til nøgletal – karakterer 9. klasse
Link til nøgletal – karakterer 10. klasse
Uddannelsesstatistik for Bernstorffsminde Efterskole

Fødevarestyrelsens smiley-ordning
Kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen/Smiley Værdigrundlag

Vedtægter
Vedtægter_godkendt_april2019 på_generalforsamlingen-9april 
Godkendt af Ministeriet 14. juni 2007, godkendt på generalforsamlingen den 9. april 2019 og offentliggjort på www.berns.dk den 10. april 2019.

Uddannelsesvejledning
Stategi for uddannelsesvejledning

Elevsammensætning, klasser og prøver
Vi optager i alt 229 elever, cirka lige mange drenge og piger. Vi har tre 9. klasser og otte 10. klasser med mellem 16 og 23 elever pr. klasse. Vi sammensætter danskklasserne på tværs af elevernes valgte linjefag. Vi afholder såvel FP9 som FP10 og forventer, at alle elever går til prøve i de fag, de modtager undervisning. I 10. klasse er tysk eller fransk samt fysik tilbudsfag – i 9. klasse er fagene obligatoriske (dog vælges tysk el. fransk).

Vores indholdsplan for skoleåret 2022-2023 findes i følgende dokumenter:
Inklusion
Hvad er en indholdsplan
Indholdsplan 22-23 – Undervisning

Årsplan 2022-2023
Årsplan2223

Vores indholdsplan for skoleåret 2021-2022 findes i følgende dokumenter:
Inklusion
Hvad er en indholdsplan
Indholdsplan 21-22 – Undervisning
Indholdsplan Berns Camps

Tilfredshedsundersøgelse 2022
Undersøgelsen er foretaget i juni 2022
Tilfredshedsundersøgelse 2022

Trivselsmålinger 2021
Undersøgelserne er foretaget i juni 2021
Tilfredshedsundersøgelse 2021
Trivselsmåling 2021 – resume
Skolerapport
Bilagsrapport

Trivselsmålinger 2020
Målingerne er foretaget i juni 2020
Tilfredshedsundersøgelse 2020
4.-9. Skolerapport
4.-9. Bilagsrapport

Trivselsmålinger 2019
Skolerapport_trivselsmåling
Bilagsrapport_trivselsmåling

Trivselsmålinger 2018
Trivselsmåling 2018
Trivselsmåling BE forår 2018 skolerapport
Trivselsmåling BE forår 2018 bilagsrapport


Tidligere undersøgelser:

Selvevaluering 2011
Selvevaluering 2015
Undervisningsevaluering

Bernstorffsminde 4
5600 Faaborg
Telefon: 62651229
E-mail: info@berns.dk