logo

Dagligdagen

EN GANSKE ALMINDELIG DAG PÅ BERNSTORFFSMINDE

Et skoleår består af 42 undervisningsuger; tilsammen 27 uger med almindelig undervisning og 15 uger med anderledes indhold. De anderledes uger er introforløb, emnedage (boglige, idrætslige eller kreative), udenlandstur, projektuge, brobygning, prøveuger, afslutningsuge med mere.

Skolens normale hverdag ser typisk sådan ud:

Eleverne står selv op
senest 7.15: Eleverne skal møde til morgenmad
8.00 til 12.00: Undervisning, boglige fag, gymnastik el. linjefag
12.00 til 13.00: Middag og pause
13.00 til 18.00: Undervisning, boglige fag, gymnastik og valgfag
18.00 til 18.30: Aftensmad
18.45: Aftensamling med udlevering af post og fejring af dagens fødselarer
19.00 til 20.00: Stilletime og studiecafe
20.00 til 22.00: Hyggetid – aftenvagterne tilbyder aktiviteter
22.00 til 22.30: Eleverne skal være, hvor de bor
22.30: Lærerne går rundt på alle værelserne, siger godnat og lyset slukkes

Fredag og hverdage før andre fridage får eleverne fri kl. 15.45, så de kan nå busserne og færgen til Als.

Søndag møder eleverne senest kl. 21.30

Almindelige weekender:
Det er forskellige lærere, som har weekendvagter. En del weekender er såkaldte temaweekender. I almindelige weekender må eleverne tage hjem.

Forlængede weekender:
Vi har enkelte forlængede weekender, hvor eleverne har fri en ekstra dag – se årets gang.

Obligatoriske weekender:
Weekender hvor eleverne skal blive på skolen. I disse weekender er der forskellige arrangementer, som fremgår af kalenderen.

Bernstorffsminde 4
5600 Faaborg
Telefon: 62651229
E-mail: info@berns.dk